VAD VI GÖR


Vi hjälper kunder inom tillverkningsindustrin med smarta och automatiserade lösningar för manualer och bruksanvisningar. Från konstruktionsritning till distribuerad manual. Det spar både tid och pengar.

Genom att göra en analys av hela ert nuvarande produktionsflöde, får vi en nulägesbild om hur manualerna produceras idag. Allt ifrån manualernas innehåll till hur versions- och språkhanteringen till hur just-in-time leveranser kan göras på bästa sätt.
Utifrån detta nuläge tar vi sedan fram ett förslag på hur ni kan skapa en bättre struktur för ökad tillgänglighet i hela er värdekedja. Leveranser och kvantiteter sätts upp enligt fördefinierade parametrar så att rätt mottagare får rätt material i rätt tid.

Vår målsättning är att beställningar ska kunna produceras med automatik allt eftersom behov uppstår (order kommer in i fabrik)

.