Vad vi gör

Vad vi gör

Vi hjälper kunder inom tillverkningsindustrin med smarta och automatiserade lösningar för manualer och bruksanvisningar.

Läs mer

Hur vi jobbar

Hur vi jobbar

Genom att göra en analys av hela ert nuvarande produktionsflöde, får vi en nulägesbild om hur manualerna produceras idag.

Läs mer

Bakgrund

Bakgrund

EO Grafiska har i flera år jobbat med att utveckla automatiserade flöden för just-in-time leveranser.

Läs mer

Just-in-time leveranser för Hammar Maskin

31 augusti 2017

EO och Hammar Maskin har startat ett samarbete för just-in-time-leveranser av manualer och bruksanvisningar. Hammar Maskin är världsledande inom självlastande containerutrustning och har försäljning till 111 länder. Hammar Maskin utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning. EOs leverans innebär kortare ledtider, snyggare kataloger och en avsevärt förenklad beställningsprocess.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Dannemann | Telefon 08-442 19 54 | E-post torbjornd@eo.se

28 maj 2017

EO och Tekinfo har ingått ett samarbete.

– Vi har en ökad efterfrågan på tjänster som effektiviserar våra kunders logistikprocess för handböcker, utbildningsmaterial, ritningar, marknadsmaterial och instruktionsmanualer. Därför har vi nu beslutat att jobba tätt tillsammans som partners. Detta resulterar i att vi kan erbjuda mera specialicerade typer av lösningar. Det är precis vad våra kunder efterfrågar, säger Torbjörn Dannemann, försäljningschef på EO.